Kwalitatief met perspectief, diepte creëren door middel van lijnen


Vind u het ook zo lastig om op een plat vlak diepte te suggereren?

Al sinds de middeleeuwen wilde men diepte creëren op een plat vlak. Men had uitgevonden hoe je diepte kon creëren door simpel het gebruik van lijnen toe te passen in een tekening.  Bij het perspectief tekenen komen altijd drie belangrijke elementen van pas. De horizon, het vluchtpunt en de vluchtlijnen.


Welke soorten perspectieven zijn er?

Er zijn 3 soorten perspectieven. De zogenaamde kikvorsperspectief, vogelperspectief en het atmosferisch perspectief:

Kikvorsperspectief
Als je aan de voet van een flatgebouw staat en je kijkt omhoog dan zie je de flat vanuit kikvorsperspectief.

Vogelperspectief
Als je op het dak van een huis staat en je ziet in de tuin van dat huis een hond lopen, dan zie je die hond vanuit vogelperspectief.

Atmosferische perspectief
Atmosferische perspectief wordt meestal toegepast bij landschaptekeningen.

Bij deze techniek bestaat uit het imiteren van de filterende werking van de atmosfeer, die toeneemt met de afstand. Bij atmosferische perspectief wordt het contrast op de voorgrond versterkt en op de achtergrond verzwakt. 


Waarom is perspectief tekenen zo van belang in een tekening of schilderij?

Met een fotocamera diepte suggereren op een plat vlak is een stuk makkelijker dan met een potlood of kwast. Met een camera leg je een beeld vast en hoewel het beeld op een plat vlak wordt weergegeven, wordt er toch diepte waargenomen. Door het gebruik van diepte in een tekening of schilderij wordt het beeld realistischer. En wie wilt er nou geen tekening maken waarbij de verhoudingen kloppen? 


Hoe kan ik het perspectief tekenen beheersen?

Perspectief tekenen hoeft niet moeilijk te zijn. Zodra u het perspectief tekenen beheerst, kunt u gemakkelijk de echte verhoudingen van de onderdelen in de tekening weergeven. Om het perspectief tekenen te beheersen zal je de standaard stappen van het perspectief tekenen onder de knie moeten krijgen. De 3 belangrijkste elementen zijn de horizon, het vluchtpunt en de vluchtlijnen.

De horizon:

De horizon is altijd op ooghoogte. Als je ver in de zee kijkt, dan zie je op een gegeven moment de zee verdwijnen in de lucht. Dit is de horizon. De horizon is dus vrijwel altijd in het midden van een plat vlak. Een begin van het perspectief tekenen is dus ook altijd om een lijn horizontaal op het midden van het blad te trekken.

Het vluchtpunt:

Dit is het punt, meestal op de horizon waar alle lijnen naartoe gaan.

De vluchtlijnen:

Dit zijn ze lijnen die naar het vluchtpunt toe gaan of vandaan komen. Met deze vluchtlijnen kan je een begin maken van bijvoorbeeld een kast of een bank.

Het beheersen van deze stappen hoeft niet lastig te zijn, maar om uit deze stappen werkelijk onderdelen te tekenen kan nog moeilijk zijn. Een ideale cursus om het perspectief tekenen onder de knie te krijgen is de cursus van meesterschilder John de Jongh. Hij leert je exact hoe perspectief tekenen te werk gaat en laat het zien met voorbeelden. De cursus kan je vinden op www.meesterschilder-online.nl

 


internet-marketing-cursus